A Biblioteca e Arquivo Histórico Diocesano levou a cabo durante este ano 2022 o traballo de dixitalización e catalogación de 6946 negativos  da colección composta por  35.000 negativos en 35 mm. que deixou no seu arquivo persoal o Prof. Salvador Ares Espada. Todo  gracias a convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2022 da Deputación da Coruña (FO200/2022)

  O profesor Salvador Luís Ares Espada, eumés nado no ano 1928, licenciouse en Filosofía e Letras na Universidade Alcalá e obtivo o seu Doutorado no ano 1954 na universidade de Bolonia coa tese Il Soggiorno spagnolo di Luca Giordano. Posteriormente, no colexio español de Munich, formouse en filosofía. No Seminario Conciliar Compostelano completou o seu currículo cos estudios en Teoloxía que o levaron a a ordearse coma sacerdote da Diocese compostelana o 4 de agosto de 1963. O comezo da década dos anos 70 é nomeado delegado da Comisión Diocesana de Arte Sacro. É precisamente coma membro desta comisión que o xa profesor na facultade e de Filosofía e Letras da USC, comeza os traballos para elaborar un inventario de bens mobles da Diocese compostelana.

  O agora delegado de Arte da Diocese percorreu as parroquias documentando fotograficamente os bens artísticos que atesouraba cada una. Este proxecto supuxo un traballo descomunal e formidable.  no tempo o prof Ares Espada fixo un detallado inventario fotográfico no que se incluíron ademais  de vistas interiores e exteriores dos templos, a relación de retablos, imaxinería, e axuar litúrxico. Pero a cousa non quedou aquí. O fin para o que foron creadas estas fotografías marcou un sentido de progresión no profesor Ares Espada. Se ben buscaba protexer o patrimonio dunhas parroquias que comezaban a esmorecer pola emigracións económicas da década dos 70, o seu ollo experto veu o momento de transformación que vivía cultura popular en Galicia.
Nesta década de transformación políticas, pulo e rexurdimento cultural e social da cultura tradicional galega, o prof. Ares Espada fixo un traballo rexistral que deixou una instantánea da sociedade rural galega.

  Durante o vindeiro mes de Nadal o Arquivo inaugurará unha exposición con algunhas da fotografías mais senlleiras da colección no Mosteiro de San Martiño Pinario. En breve publicaranse as datas e lugar exactos da mesma.

Video promocional da exposición