Función Pastoral

“Os arquivos eclesiásticos, conservando a xenuína e espontánea documentación nada en relación coas persoas e cos acontecementos, cultivan a memoria da vida da Igrexa e manifestan o sentido de Tradición. As informacións recollidas nos arquivos, de feito, permiten a reconstrución das vicisitudes da evanxelización e da educación na vida cristiá. Os arquivos constitúen a fonte primaria para escribir a historia das múltiples formas de expresión da vida relixiosa e da caridade cristiá” .

(Pontificia Comisión para os Bens Culturais da Iglesia, A función pastoral dos arquivos eclesiásticos, Ciudade do Vaticano, 2 de febreiro de 1997,1.1)