Abono de servizos

Se desexa abonar o importe dalgún servizo prestado (certificación, dixitalización), por favor, elixa PAGO DE SERVIZO, e encha os datos, incluíndo a referencia que se lle indicou. Pulse o botón “Pagar” para realizar o pago coa súa tarxeta de crédito ou débito.

Doazóns

Se desexa realizar unha doazón ao arquivo, por favor,  elixa DOAZÓN e encha todos os campos. Pulse o botón “Pagar” para realizar o pago.

A lei obríganos a enviar á Axencia Tributaria unha lista de todas as doazóns e doantes efectuadas cada ano. Por iso necesitamos o documento de identidade de cada colaborador que desexa a desgravación fiscal e unha dirección postal para enviar o certificado correspondente. Pode obter mais información sobre desgravacións e deducións fiscais por donativos á Igrexa aquí.

Por favor, lea atentamente antes de proseguir co seu pago:

Informámoslle de que os seus datos de carácter persoal recollidos neste formulario de rexistro serán tratados polo Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela, sendo responsable a Diocese de Santiago (con domicilio en Praza da Inmaculada, 4), para poder atenderlle e con amparo no seu consentimento. Os datos conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude e mentres outras normas impóñano. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición, retirada do consentimento ou presentación dunha queixa á AEPD dirixíndose á dirección do delegado de protección de datos (delegadopd@archicompostela.org).

    Seleccionar tipo de pago

    Datos Persoais

    Dirección Postal

    Información do servizo

    (Para efectuar o pago hai que aceptar as condicións.)