COLECCIÓN FOTOGRÁFICA do PROFESOR SALVADOR ARES ESPADA

  A Biblioteca e Arquivo Histórico Diocesano levou a cabo durante este ano 2022 o traballo de dixitalización e catalogación de 6946 negativos  da colección composta por  35.000 negativos en 35 mm. que deixou no seu arquivo persoal o Prof. Salvador Ares Espada. Todo  gracias a convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación…

Seguir leyendo

PLANOS, MAPAS E DESEÑOS

  O Archivo Histórico Diocesano mercé o programa de subvencións  FO200/2019  da Excma. Deputación de A Coruña, levou  cabo ao longo do ano 2019 a catalogación dos planos e mapas depositados no Arquivo Biblioteca Histórico Diocesano de Santiago de Compostela (AHDS) procedentes dos fondos parroquiais da diocese e outras institucións diocesás e mesmo de doazóns particulares incorporadas a este arquivo. Logo de algún que outro retraso, presentamos o catálogo das pezas máis senlleiras entre as…

Seguir leyendo