O Arquivo Histórico Diocesano grazas ao programa de subvencións FO200/2020 da Excma. Deputación da Coruña estivo catalogando durante este ano pasado de 2020 a súa colección de impresos e pronto verá a luz o catálogo impreso, o volume terceiro, centrado nos primeiros anos do século XX.

Manterémosvos informados.

Tamén podes consultar todas estas novidades en noso catalogo en liña