O próximo día mércores 17 de maio celébrase o Día dás Letras Galegas, este ano dedicado a Don Francisco Fernández del Riego nado na parroquia de Santa María de Lourenzá, concello de Lourenzá na provincia de Lugo no Bispado de Mondoñedo-Ferrol no 7 de xaneiro de 1913.

Foi tradutor, novelista, historiador, xornalista, ensaísta e editor, foi un dos principais artífices da editorial Galaxia e director, xunto a Ramón Piñeiro López, de revísta Grial nos seus primeiros cen números.

Posiblemente é a figura máis premiada da historia da cultura galega, pois recibiu, entre moitos outros, os seguintes galardóns: Premio de Ensaio do Centro Galego de Buenos Aires (1948), Premio Pedrón de Ouro (1979), Premio vitalicio da Fundación Barrié (1982), Medalla Castelao (1985), Premio Trasalba (1988), Premio de Creación Cultural da Xunta de Galicia (1992), doutor honoris causa da Universidade de Vigo (1992), Galego Egrexio (1993), Premio Fernández Latorre de Xornalismo (1994), Premio Otero Pedrayo (1995), Insignia de Ouro da Universidade de Santiago (1996), e o Premio das Artes e das Letras de Galicia (1997).

Obra: Cos ollos do noso esprito, Buenos Aires, Alborada, 1949; Danzas populares galegas, Buenos Aires, Edicións Galicia, 1950; Galicia non espello, Buenos Aires, Edicións Galicia, 1954; Escolma de poesía galega: vos contemporáneos, Vigo, Galaxia, 1955; Manual de historia dá literatura galega, Vigo, Galaxia, 1971; Letras do noso tempo, Vigo, Galaxia, 1974; Poesía galega: do dezanove aos continuadores, Vigo, Galaxia, 1976; Antolín faraldo, un precursor, Santiago de Compostela, Banco do Noroeste, 1978; Dicionario castelán-galego, Vigo, Galaxia, 1979; Poesía galega: do posmodernismo aos novos, Vigo, Galaxia, 1980; Ánxel Casal e ou libro galego, Sada, Edicións do Castro, 1983; As peregrinacións xacobeas, Vigo, Galaxia, 1984; Escritores de Portugal e do Brasil, Sada, Edicións do Castro, 1984; Ou señor dá Casa Grande de Cimadevila, Trasalba, Padroado Otero Pedrayo, 1988; Dicionario de escritores en lingua galega, Sada, Edicións do Castro, 1990; Ou río do tempo: unha historia vivida, Sada, Edicións do Castro, 1990; Álvaro Cunqueiro e ou seu mundo, Vigo, Ir Indo, 1991; Branco Amor, emigrante e autodidacta, Vigo, Ir Indo, 1992; Ou cego de Pumardedón, Vigo, Ir Indo, 1992; Luís Seoane, desde a memoria, Sada, Edicións do Castro, 1994; Galicia, Vigo, Xerais, 1994; A xeración Galaxia, Vigo, Galaxia, 1996; Antolín Faraldo, ou gran soñador, Vigo, Xerais, 1998; A pesca galega de mar a mar, Sada, Edicións do Castro, 1998; A pegada dás viaxes, Vigo, Ir Indo, 2000; Con Pondal en Bergantiños, Vigo, Ir Indo, 2001; Camiño andado, Vigo, Galaxia, 2003; Sinais dunha cultura, Pontevedra, Deputación Provincial, 2003.

O ARQUIVO PERMANECERÁ PECHADO NESE DÍA.

*Autoría da imaxe: https://www.cultura.gal/es/destaque-dinamizacion/101879