Seguindo as recomendacións  do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, do que forman parte o Ministerio de Sanidade e as CCAA e a indicacións feitas publicas pola Xunta do Galicia o Arquivo Histórico Diocesano pechase ó público  ate que non cambien as circunstancias.