Debido ao peche do Mosteiro de San Martiño Pinario entre os días luns 7 e luns 14 de agosto de 2023, queda restrinxida a entrada ao Arquivo.

A porta do mosteiro abrirase unicamente ás 09:30 horas

Para acceder ao arquivo despois das 9:30 horas contacten, por favor, co número 981 583 884.

FACILITAREMOS O ACCESO

O horario de apertura e peche deste Arquivo  é de 09:30 a 13:30 hrs.