Contacto

_________________________________

_________________________________


Mosteiro de San Martiño Pinario
Apartado de correos 381
Praza da Inmaculada, 5
15704 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 58 38 84