Contacto


    Mosteiro de San Martiño Pinario
    Apartado de correos 381
    Praza da Inmaculada, 5
    15704 Santiago de Compostela

    Teléfono: 981 58 38 84