No AHDS seguimos traballando no inventariado e recollida de fondos parroquiais da Diocese compostelá.  O arquivo incorporou  aos seus fondos parroquiais desde o 1 de outubrode 2022 ata o pasado 15 de xaneiro de 2023,  92 novas referencias procedentes de 12 parroquias. Xa é posible examinar as condicións de consulta destes novos depósitos no noso inventario WEB

 

FONDO

ARCIPRESTADO

CONCELLO

Barallobre, Santiago

Bezoucos

Fene

Boebre, Santiago

Pruzos

Pontedeume

Cardama, Sta. María Barbeiros Oroso
Eume, S. Pedro Bezoucos As Pontes
Faeira (a), S. Pedro Bezoucos As Pontes
Merín, S. Cristovo Ulla Vedra
Moar, Sta. Baia Barbeiros Frades
Perbes, S. Pedro Pruzos Miño
Perlío, Sto. Estevo Bezoucos Fene
Piadela, Sto. Estevo Xanrozo Betanzos
Requián, Santiago Xanrozo Betanzos
Ribadulla, S. Mamede Ulla Vedra